Privacy verklaring

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Froukje Strik, hierna te noemen Froukje, gevestigd aan 't Reelaer 23, 8102 PX te Raalte, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Froukje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • geslacht
 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer
 • browsergegevens
 • ip-adres

Verder verwerken wij overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in (mail)correspondentie of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Froukje verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens die in de AVG zijn opgenomen, zoals gegevens over ras, geloof, gezondheid, politieke voorkeur, godsdienstige overtuiging of seksuele voorkeur.

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fs@froukjestrik.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Website statistieken

Froukje maakt gebruik van Matomo (voorheen Piwik) om het verkeer naar onze website te analyseren. De verzamelde informatie wordt alleen opgeslagen op de webserver van onze hosting provider, welke zich voor de verwerking van persoonsgegevens ook houdt aan de AVG voorschriften. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij gebruiken Matomo op een zo privacy-vriendelijk mogelijke manier. Dit houdt in dat:

 • met onze hosting provider een verwerkersovereenkomst is gesloten
 • uw ip-adres wordt geanonimiseerd

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Froukje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om u te kunnen bezoeken wanneer wij een afspraak bij u maken
 • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • voor het afhandelen van uw betaling
 • voor het per e-mail verzenden van een uitnodiging of andere mogelijk relevante informatie (alleen aan onze klanten van het afgelopen jaar)

Froukje verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Froukje neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Denk daarbij aan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Froukje) tussen zit, zoals bijvoorbeeld een automatische herinnering wanneer een factuur niet op tijd is betaald.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Froukje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de gebruikelijke bewaartermijnen voor de verschillende (categorieën van) persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Froukje verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Froukje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Froukje gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Froukje. Tot slot heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u, of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.

Voor vragen of een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u mailen naar: fs@froukjestrik.nl. U kunt uw vraag en/of verzoek ook per post sturen naar:

Froukje Strik
't Reelaer 23
8102 PX Raalte

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Froukje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Froukje werkt onder meer waar nodig met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Daarnaast heeft Froukje maatregelen genomen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Dat kan per post naar ons vestigingsadres of per mail naar fs@froukjestrik.nl.

Heeft u vragen of klachten?

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met ons opnemen. Dat kan zowel per post als per mail via fs@froukjestrik.nl. Wanneer u niet tevreden bent over hoe Froukje omgaat met uw privacy heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit en de rechterlijke macht. U kunt hiertoe contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijzigingen in onze privacy verklaring

Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacy verklaring vindt u op onze website www.froukjestrik.nl. Wij raden u aan om deze regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat deze op deze website zijn gepubliceerd

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 augustus 2018.

Onze contactgegevens

Froukje Strik
't Reelaer 23
8102 PX Raalte

Mobiel: 06 15 658 299
Telefoon: 0572 367 444
E-mail: fs@froukjestrik.nl
Website: www.froukjestrik.nl

Inschrijfnummer KvK: 58995730